Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0097/2019

Debatter :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0021

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

7.5. Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 och B9-0100/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0097/2019

(ersätter B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 och B9-0100/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis och Loránt Vincze, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser och Marina Kaljurand, för S&D-gruppen;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel och Petras Auštrevičius, för Renew-gruppen;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki och Charlie Weimers, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0021)

Inlägg:

Nicolaus Fest lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4. Parlamentet accepterade att lägga fram det muntliga ändringsförslaget till omröstning.

Karen Melchior och Andrey Kovatchev, den senare om omröstningsförfarandet (talmannen gjorde klargöranden).

Reinhard Bütikofer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20 i ändringsförslag 1. Parlamentet accepterade att lägga fram det muntliga ändringsförslaget till omröstning.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy