Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0045/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0022

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

7.6. Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0045/2019 και B9-0046/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0045/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0022)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0046/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου