Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas och Daniel Hannan

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka och Julie Ward

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry och Angel Dzhambazki.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy