Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

12. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Marianne Vind i stället för Csaba Molnár

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Csaba Molnár i stället för Marianne Vind

Detta beslut träder i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy