Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg

14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 september 2019)

ECON-utskottet

- Den ekonomiska politiken för euroområdet 2019 (2019/2110(INI))

EMPL-utskottet

- Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (2019/2111(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad gäller rent tekniska ändringar (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy