Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων
  4.2.Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
  4.3.Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων (ψηφοφορία)
  7.2.Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια (ψηφοφορία)
  7.3.Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (ψηφοφορία)
  7.4.Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  7.5.Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  7.6.Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Απειλές για το καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Αναφορές
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (166 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (48 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (576 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (27 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (52 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (276 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (111 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (258 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου