Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 19. syyskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen
  4.2.Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne
  4.3.Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  7.1.Turkin tilanne, erityisesti valittujen pormestareiden erottaminen (äänestys)
  7.2.Myanmar, erityisesti rohingya-väestön tilanne (äänestys)
  7.3.Iran, erityisesti naisten oikeuksien puolustajien ja vangittujen EU:n kaksoiskansalaisten tilanne (äänestys)
  7.4.Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus (äänestys)
  7.5.Euroopan muistiperinnön merkitys Euroopan tulevaisuudelle (äänestys)
  7.6.Rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanne (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Vapaaehtoisten palomiesten uhattu asema Euroopan unionissa (keskustelu)
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Vetoomukset
 16.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (153 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (45 kb) Nimenhuutoäänestykset (576 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (26 kb) Nimenhuutoäänestykset (52 kb) 
 
Pöytäkirja (255 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (97 kb) Nimenhuutoäänestykset (248 kb) 
Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö