Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 19 september 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters
  4.2.Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya
  4.3.Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  7.1.Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters (stemming)
  7.2.Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya (stemming)
  7.3.Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit (stemming)
  7.4.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)
  7.5.Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (stemming)
  7.6.Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzoekschriften
 16.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (153 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (45 kb) Hoofdelijke stemming (576 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (52 kb) 
 
Notulen (262 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (99 kb) Hoofdelijke stemming (248 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 22 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid