Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (ingivna resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
  4.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
  4.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (omröstning)
  7.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)
  7.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (omröstning)
  7.4.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (omröstning)
  7.5.Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (omröstning)
  7.6.Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU (debatt)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Framställningar
 16.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (154 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (45 kb) Omröstningar med namnupprop (576 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (25 kb) Omröstningar med namnupprop (52 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (98 kb) Omröstningar med namnupprop (248 kb) 
Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy