Seznam 
Zápis
XML 153kPDF 258kWORD 76k
Čtvrtek, 19. září 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (předložené návrhy usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí
  
4.2.Myanmar, zejména situace Rohingyů
  
4.3.Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Hlasování
  
7.1.Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (hlasování)
  
7.2.Myanmar, zejména situace Rohingyů (hlasování)
  
7.3.Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (hlasování)
  
7.4.Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (hlasování)
  
7.5.Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (hlasování)
  
7.6.Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Členství ve výborech a v delegacích
 13.Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii (rozprava)
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Petice
 16.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 17.Termín příštího dílčího zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000026/2019), kterou pokládá Norbert Lins Komisi: Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (B9-0051/2019)

Rozprava se konala dne 16. září 2019 (bod 17 zápisu ze dne 16.9.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Annie Schreijer Pierik a Herbert Dorfmann za skupinu PPE o patentech a právech šlechtitelů rostlin za účelem předložení písemného prohlášení Velkému stížnostnímu senátu Evropského patentového úřadu (věc G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling za skupinu Verts/ALE a Dino Giarrusso o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová a Ruža Tomašić za skupinu ECR o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro za skupinu S&D o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle a Ulrike Müller za skupinu Renew o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 19.9.2019.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

2) poslanci

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o epidemii viru Ebola v Demokratické republice Kongo (B9-0031/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně křesťanských věřících ve světě (B9-0032/2019)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Markus Buchheit. Návrh usnesení proti zákazu umělých trávníků (B9-0033/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o přepravě hospodářských zvířat z Rumunska za horkého počasí (B9-0034/2019)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Návrh usnesení o nezákonném umísťování dětí do náhradní péče (B9-0035/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 18.9.2019.)


4.1. Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

Návrhy usnesení B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel a Michaela Šojdrová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Bernhard Zimniok za skupinu ID, Jan Zahradil za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen za skupinu GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg – nezařazená poslankyně, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino a Angel Dzhambazki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward a Manu Pineda.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 19.9.2019.


4.2. Myanmar, zejména situace Rohingyů

Návrhy usnesení B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: David Lega za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu Renew, Nosheena Mobarik za skupinu ECR, Julie Ward a Adam Bielan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupila Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman a Stanislav Polčák.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 19.9.2019.


4.3. Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím

Návrhy usnesení B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko a Cornelia Ernst uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Radosław Sikorski za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Luisa Porritt za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu GUE/NGL, Belinda De Lucy – nezařazená poslankyně, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar a Samira Rafaela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib a Julie Ward.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 19.9.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:46.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:02.


6. Členství ve výborech a v delegacích

Skupina S&D oznámila předsedovi Parlamentu rozhodnutí o změně v souvislosti se jmenováním do delegací:

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Juozas Olekas, kterým je nahrazen Sven Mikser

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem oznámení.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


7.1. Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B9-0048/2019

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0049/2019

(nahrazující B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 a B9-0088/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda a Ellie Chowns za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2019)0017)

(Návrh usnesení B9-0082/2019 se nebere v potaz.)


7.2. Myanmar, zejména situace Rohingyů (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0050/2019

(nahrazující B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 a B9-0092/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere a Andrey Kovatchev za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Agnes Jongerius za skupinu S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik a Ellie Chowns za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski a Assita Kanko za skupinu ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo a Miroslav Radačovský.

přijat (P9_TA(2019)0018)


7.3. Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 a B9-0096/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0089/2019

(nahrazující B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 a B9-0096/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Jytte Guteland za skupinu S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik a Ellie Chowns za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski a Assita Kanko za skupinu ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo a Cornelia Ernst.

přijat (P9_TA(2019)0019)

(Návrh usnesení B9-0095/2019 se nebere v potaz.)


7.4. Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů (hlasování)

Rozprava se konala dne 16. září 2019 (bod 17 zápisu ze dne 16.9.2019).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 19. září 2019 (bod 2 zápisu ze dne 19.9.2018).

Návrhy usnesení B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 a B9-0047/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0040/2019

(nahrazující B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 a B9-0047/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Annie Schreijer-Pierik a Herbert Dorfmann za skupinu PPE;

—   Paolo De Castro za skupinu S&D;

—   Jan Huitema za skupinu Renew;

—   Martin Häusling za skupinu Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini a Mazaly Aguilar za skupinu ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias a Manuel Bompard za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso a Daniela Rondinelli.

přijat (P9_TA(2019)0020)


7.5. Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 a B9-0100/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0097/2019

(nahrazující B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 a B9-0100/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis a Loránt Vincze za skupinu PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser a Marina Kaljurand za skupinu S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel a Petras Auštrevičius za skupinu Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki a Charlie Weimers za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2019)0021)

Vystoupení

Nicolaus Fest předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 4. Parlament souhlasil s tím, aby se o ústním pozměňovacím návrhu hlasovalo.

Karen Melchior a Andrey Kovatchev, posledně jmenovaný k hlasování (předsedající poskytl upřesnění).

Reinhard Bütikofer předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1 k bodu 20. Parlament souhlasil s tím, aby se o ústním pozměňovacím návrhu hlasovalo.


7.6. Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0045/2019 a B9-0046/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B9-0045/2019

přijat (P9_TA(2019)0022)

(Návrh usnesení B9-0046/2019 se nebere v potaz.)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas a Daniel Hannan

Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka a Julie Ward

Stav provádění právních předpisů proti praní peněz - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry a Angel Dzhambazki.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D toto rozhodnutí, kterým se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Marianne Vind, kterou je nahrazen Csaba Molnár

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Csaba Molnár, kterým je nahrazena Marianne Vind

Toto rozhodnutí nabývá účinnost dnešním dnem.


13. Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii (rozprava)

Prohlášení Komise: Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Anne Sander za skupinu PPE, Milan Brglez za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Guido Reil za skupinu ID, Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki a Kosma Złotowski.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. září 2019)

výbor ECON

- Hospodářské politiky eurozóny v roce 2019 (2019/2110(INI))

výbor EMPL

- Zaměstnanost a sociální politika v eurozóně (2019/2111(INI))

Změny v postoupení výborům

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
předáno příslušnému výboru: EMPL


15. Petice

Petice č. 0593-19 až 0851-19 byly dne 17. září 2019 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.


16. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


17. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 9. a 10. října 2019.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:44.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí