Index 
Jegyzőkönyv
XML 155kPDF 264kWORD 75k
2019. szeptember 19., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatósága (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
4.1.A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására
  
4.2.Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete
  
4.3.Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete
 5.Az ülés folytatása
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (szavazás)
  
7.2.Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (szavazás)
  
7.3.Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (szavazás)
  
7.4.A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatósága (szavazás)
  
7.5.Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából (szavazás)
  
7.6.A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.Az Európai Unióban működő önkéntes tűzoltók helyzetét érintő veszélyek (vita)
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.Petíciók
 16.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülésnapok időpontja
 18.Az ülés berekesztése
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatósága (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000026/2019), felteszi: Norbert Lins, a Bizottsághoz: A növények szabadalmazhatósága és az alapvető biológiai folyamatok (B9-0051/2019)

A vita időpontja: 2019. szeptember 16. (2019.9.16-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Annie Schreijer Pierik és Herbert Dorfmann, a PPE képviselőcsoport nevében, a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról, az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsának szóló írásbeli nyilatkozat benyújtása céljából (G3/19. sz. ügy) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Dino Giarrusso, a lényegében biológiai eljárások szabadalmaztatásáról (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, az S&D képviselőcsoport nevében, a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle és Ulrike Müller, a Renew képviselőcsoport nevében, a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) az egyéb intézmények

- Javaslat az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló 573/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

- Javaslat az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

utalva

illetékes:

DEVE

2) a képviselők

- Dominique Bilde. Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebolajárványról (B9-0031/2019)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE

- Mara Bizzotto. Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a keresztény hívők védelméről a világban (B9-0032/2019)

utalva

illetékes:

AFET

- Markus Buchheit. Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a műgyep betiltása ellen (B9-0033/2019)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a haszonállatok Romániából történő szállításáról nagyon meleg időben (B9-0034/2019)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Állásfoglalási indítvány a kiskorúak jogellenes elhelyezéséről (B9-0035/2019)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

CULT


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.9.18-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására

Állásfoglalási indítványok: B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 és B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel és Michaela Šojdrová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernhard Zimniok, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaj Villumsen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Annunziata Mary Rees-Mogg, független, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino és Angel Dzhambazki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward és Manu Pineda.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete

Állásfoglalási indítványok: B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 és B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal David Lega, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nosheena Mobarik, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Julie Ward és Adam Bielan.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

Felszólal: Caterina Chinnici.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman és Stanislav Polčák.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete

Állásfoglalási indítványok: B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 és B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko és Cornelia Ernst előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Radosław Sikorski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luisa Porritt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Witold Jan Waszczykowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Belinda De Lucy, független, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar és Samira Rafaela.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib és Julie Ward.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.9.19-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést 11.46-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.02-kor folytatódik.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport a küldöttségi kinevezések tekintetében az alábbi módosításról szóló határozatot közölte a Parlament elnökével:

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Sven Mikser helyett Juozas Olekas

Ez a határozat e bejelentés napján lép hatályba.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


7.1. A törökországi helyzet, különös tekintettel a megválasztott polgármesterek leváltására (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 és B9-0088/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0048/2019

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0049/2019

(amely a B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 és B9-0088/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev és Ioan Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak és Tineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda és Ellie Chowns, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0017)

(A B9-0082/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.2. Mianmar és különösen a rohindzsák helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 és B9-0092/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0050/2019

(amely a B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 és B9-0092/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik és Ellie Chowns, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski és Assita Kanko, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Miroslav Radačovský.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0018)


7.3. Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 és B9-0096/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0089/2019

(amely a B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 és B9-0096/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik és Ellie Chowns, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski és Assita Kanko, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo és Cornelia Ernst.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0019)

(A B9-0095/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatósága (szavazás)

A vita időpontja: 2019. szeptember 16. (2019.9.16-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. szeptember 19. (2018.9.19-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok: B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 és B9-0047/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0040/2019

(amely a B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 és B9-0047/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Annie Schreijer-Pierik és Herbert Dorfmann, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Paolo De Castro, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jan Huitema, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Martin Häusling, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini és Mazaly Aguilar, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias és Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso és Daniela Rondinelli.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0020)


7.5. Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 és B9-0100/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0097/2019

(amely a B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 és B9-0100/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis és Loránt Vincze, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser és Marina Kaljurand, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel és Petras Auštrevičius, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki és Charlie Weimers, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2019)0021)

Felszólalások

Nicolaus Fest szóbeli módosítást javasolt a (4) bekezdéshez. A Parlament elfogadja, hogy azt szavazásra bocsássák.

Karen Melchior és Andrey Kovatchev, ez utóbbi a szavazási eljárásról (az elnök pontosít).

Reinhard Bütikofer szóbeli módosítást terjeszt elő a (20) bekezdéshez kapcsolódó 1. módosításhoz. A Parlament elfogadja, hogy szavazásra bocsássák a szóbeli módosítást.


7.6. A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0045/2019 és B9-0046/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0045/2019

Elfogadva. (P9_TA(2019)0022)

(A B9-0046/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatóságaRC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas és Daniel Hannan

Az európai emlékezés fontossága Európa jövője szempontjábólRC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka és Julie Ward

A pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állásaB9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry és Angel Dzhambazki.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.47-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport a küldöttségi kinevezések módosítása tekintetében az alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Csaba Molnár helyett Marianne Vind

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Marianne Vind helyett Csaba Molnár

A határozat a mai naptól hatályos.


13. Az Európai Unióban működő önkéntes tűzoltók helyzetét érintő veszélyek (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Unióban működő önkéntes tűzoltók helyzetét érintő veszélyek (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Milan Brglez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Guido Reil, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anne-Sophie Pelletier, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki és Kosma Złotowski.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2019. szeptember 12-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- Az euróövezet 2019. évi gazdaságpolitikái (2019/2110(INI))

EMPL bizottság

- Az euróövezet foglalkoztatási és szociálpolitikája (2019/2111(INI))

A bizottsági felkérések módosítása

- A Bizottság irányelve a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III., V. és VI. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról (D062403/01 – 2019/2744(RPS))
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL


15. Petíciók

A 0593-19–0851-19. számú petíciókat 2019. szeptember 17-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.


16. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


17. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. október 9. és 2019. október 10.


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.44-kor berekesztik.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Utolsó frissítés: 2019. november 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat