Rodyklė 
Protokolas
XML 152kPDF 262kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas
  
4.2.Mianmaras, ypač rohinjų padėtis
  
4.3.Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (balsavimas)
  
7.2.Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (balsavimas)
  
7.3.Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (balsavimas)
  
7.4.Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (balsavimas)
  
7.5.Europos atminimo svarba Europos ateičiai (balsavimas)
  
7.6.Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13.Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje (diskusijos)
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Peticijos
 16.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000026/2019) ir kurį Komisijai pateikė Norbert Lins: Galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (B9-0051/2019)

Diskusijos vyko 2019 m. rugsėjo 16 d. (2019 09 16 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį:

—   Annie Schreijer Pierik ir Herbert Dorfmann, PPE frakcijos vardu – dėl patentų ir selekcininkų teisių siekiant pateikti rašytinį pareiškimą Europos patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai (byla G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, Verts/ALE frakcijos vardu, ir Dino Giarrusso – dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová ir Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu – dėl galimybės patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, S&D frakcijos vardudėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle ir Ulrike Müller, frakcijos RENEW vardudėl augalų patentabilumo ir iš esmės biologinių procesų (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.4 punktas


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

2) Parlamento narių

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ebolos epidemijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (B9-0031/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

DEVE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionybę išpažįstančių tikinčiųjų apsaugos pasaulyje (B9-0032/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Markus Buchheit. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieštaravimo dirbtinės vejos draudimui (B9-0033/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvulių vežimo iš Rumunijos per karščius (B9-0034/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėtai iš šeimų atimtų ir laikiniesiems globėjams perduotų vaikų (B9-0035/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 09 18 protokolo 2 punktas)


4.1. Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ir B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel ir Michaela Šojdrová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu, Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Bernhard Zimniok ID frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Nikolaj Villumsen GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Annunziata Mary Rees-Mogg, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino ir Angel Dzhambazki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Julie Ward ir Manu Pineda.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.1 punktas


4.2. Mianmaras, ypač rohinjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ir B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo David Lega PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Phil Bennion Renew frakcijos vardu, Nosheena Mobarik ECR frakcijos vardu, Julie Ward ir Adam Bielan.

PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Caterina Chinnici.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.2 punktas


4.3. Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ir B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko ir Cornelia Ernst pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Radosław Sikorski PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Luisa Porritt Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, Mick Wallace GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar ir Samira Rafaela.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib ir Julie Ward.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 09 19 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.46 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.02 val.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcija pranešė Parlamento pirmininkui apie sprendimą pakeisti Parlamento narių skyrimą į delegacijas:

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Juozas Olekas vietoj Sven Mikser

Šis sprendimas įsigalioja nuo paskelbimo dienos.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


7.1. Padėtis Turkijoje, visų pirma išrinktų merų atleidimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ir B9-0088/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0048/2019

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0049/2019

(keičia B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 ir B9-0088/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ir Ioan Rareş Bogdan, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Nacho Sánchez Amor, S&D frakcijos vardu;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, RENEW frakcijos vardu;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak ir Tineke Strik, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda ir Ellie Chowns, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2019)0017)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0082/2019 anuliuotas.)


7.2. Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ir B9-0092/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0050/2019

(keičia B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 ir B9-0092/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere ir Andrey Kovatchev, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Agnes Jongerius, S&D frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, RENEW frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ir Ellie Chowns, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ir Assita Kanko, ECR frakcijos vardu;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Miroslav Radačovský.

Priimta (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iranas, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 ir B9-0096/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0089/2019

(keičia B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 ir B9-0096/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev ir Ioan-Rareş Bogdan, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Jytte Guteland, S&D frakcijos vardu;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou, RENEW frakcijos vardu;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik ir Ellie Chowns, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski ir Assita Kanko, ECR frakcijos vardu;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo ir Cornelia Ernst.

Priimta (P9_TA(2019)0019)

(La proposition de résolution B9-0095/2019 est caduque.)


7.4. Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. rugsėjo 16 d. (2019 09 16 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2019 m. rugsėjo 19 d. (2018 09 19 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ir B9-0047/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0040/2019

(keičia B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 ir B9-0047/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Annie Schreijer-Pierik ir Herbert Dorfmann, PPE frakcijos vardu;

—   Paolo De Castro, S&D frakcijos vardu;

—   Jan Huitema, RENEW frakcijos vardu;

—   Martin Häusling, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini ir Mazaly Aguilar, ECR frakcijos vardu;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias ir Manuel Bompard, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso ir Daniela Rondinelli.

Priimta (P9_TA(2019)0020)


7.5. Europos atminimo svarba Europos ateičiai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ir B9-0100/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0097/2019

(keičia B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 ir B9-0100/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis ir Loránt Vincze, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser ir Marina Kaljurand, S&D frakcijos vardu;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel ir Petras Auštrevičius, RENEW frakcijos vardu;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki ir Charlie Weimers, ECR frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2019)0021)

Kalbėjo:

Nicolaus Fest, jis pateikė 4 dalies žodinį pakeitimą. Parlamentas sutiko balsuoti dėl žodinio pakeitimo.

Karen Melchior ir Andrey Kovatchev, pastarasis dėl basavimo procedūros (pirmininkas pateikė patikslinimus).

Reinhard Bütikofer pateikė 20 dalies žodinį pakeitimą Nr. 1. Parlamentas sutiko balsuoti dėl žodinio pakeitimo.


7.6. Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0045/2019 ir B9-0046/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0045/2019

Priimta (P9_TA(2019)0022)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0046/2019 anuliuotas.)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Galimybė patentuoti augalus ir pagrindinius biologinius procesus - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas ir Daniel Hannan

Europos atminimo svarba Europos ateičiai - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka ir Julie Ward

Kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėtis - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry ir Angel Dzhambazki.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.47 val.)


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį __[A246376]__ frakcijos sprendimą dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Marianne Vind vietoj Csaba Molnár

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Csaba Molnár vietoj Marianne Vind

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


13. Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Grėsmės ugniagesių savanorių statusui Europos Sąjungoje (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Anne Sander PPE frakcijos vardu, Milan Brglez S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Guido Reil ID frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL frakcijos vardu, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki ir Kosma Złotowski.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2019 m. rugsėjo 12 d.)

ECON komitetas

- Euro zonos ekonominė politika 2019 m. (2019/2110(INI))

EMPL komitetas

- Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (2019/2111(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

- Komisijos direktyva, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB I, III, V ir VI priedai (D062403/01 - - 2019/2744(RPS))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL


15. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos 0593-19–0851-19 buvo įtrauktos į registrą pagal 2019 m. rugsėjo 17 d. datą ir persiųstos atsakingam komitetui.


16. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. spalio 9 d. ir 2019 m. spalio 10 d..


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.44 val.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika