Indiċi 
Minuti
XML 153kPDF 269kWORD 76k
Il-Ħamis, 19 ta' Settembru 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti
  
4.2.Il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya
  
4.3.L-Iran, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u taċ-ċittadini tal-UE b'ċittadinanza doppja li qegħdin il-ħabs
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti (votazzjoni)
  
7.2.Il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (votazzjoni)
  
7.3.L-Iran, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u taċ-ċittadini tal-UE b'ċittadinanza doppja li qegħdin il-ħabs (votazzjoni)
  
7.4.L-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (votazzjoni)
  
7.5.L-importanza tal-Istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa (votazzjoni)
  
7.6.L-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 13.It-theddida għall-istatut tal-pumpieri voluntiera fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Petizzjonijiet
 16.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. L-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000026/2019) mressqa minn Norbert Lins, lill-Kummissjoni: Il-privattiva tal-pjanti u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali (B9-0051/2019)

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Settembru 2019 (punt 17 tal-Minuti ta' 16.9.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Annie Schreijer Pierik u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti bil-ħsieb li titressaq dikjarazzjoni bil-miktub quddiem il-Bord tal-Appell Estiż tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (il-każ G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Dino Giarrusso, fuq il-privattivi ta' proċessi bijoloġiċi essenzjali (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle u Ulrike Müller, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 19.9.2019.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħrajn

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea") (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

irriferut

responsabbli :

DEVE

2) mill-Membri

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-epidemija tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (B9-0031/2019)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-persuni bi twemmin Nisrani madwar id-dinja (B9-0032/2019)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Markus Buchheit. Mozzjoni għal riżoluzzjoni kontra projbizzjoni fuq it-terf artifiċjali (B9-0033/2019)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-trasport ta' bhejjem mir-Rumanija matul perjodi ta' sħana kbira (B9-0034/2019)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-foster care illegali ta' minuri (B9-0035/2019)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 18.9.2019.)


4.1. Is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 u B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel u Michaela Šojdrová ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Lefteris Christoforou f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu f'isem il-Grupp Renew, Alice Kuhnke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bernhard Zimniok f'isem il-Grupp ID, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Nikolaj Villumsen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg Membru mhux affiljata, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino u Angel Dzhambazki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Julie Ward u Manu Pineda.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 19.9.2019.


4.2. Il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 u B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': David Lega f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Phil Bennion f'isem il-Grupp Renew, Nosheena Mobarik f'isem il-Grupp ECR, Julie Ward u Adam Bielan.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Intervent ta': Caterina Chinnici.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 19.9.2019.


4.3. L-Iran, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u taċ-ċittadini tal-UE b'ċittadinanza doppja li qegħdin il-ħabs

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 u B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko u Cornelia Ernst ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Radosław Sikorski f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Luisa Porritt f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Mick Wallace f'isem il-Grupp GUE/NGL, Belinda De Lucy Membru mhux affiljata, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar u Samira Rafaela.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib u Julie Ward.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 19.9.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.46.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.02.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-Grupp S&D għadda lill-President tal-Parlament deċiżjoni ta' modifika magħmula għall-ħatriet f'delegazzjonijiet:

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Juozas Olekas minflok Sven Mikser

Din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data ta' din it-tħabbira.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


7.1. Is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 u B9-0088/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0048/2019

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0049/2019

(flok B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 u B9-0088/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev u Ioan Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak u Tineke Strik, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda u Ellie Chowns, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0017)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0082/2019 iddekadiet.)


7.2. Il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 u B9-0092/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0050/2019

(flok B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 u B9-0092/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Agnes Jongerius, f'isem il-Grupp S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik u Ellie Chowns, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski u Assita Kanko, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo u Miroslav Radačovský.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0018)


7.3. L-Iran, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u taċ-ċittadini tal-UE b'ċittadinanza doppja li qegħdin il-ħabs (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 u B9-0096/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0089/2019

(flok B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 u B9-0096/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik u Ellie Chowns, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski u Assita Kanko, f'isem il-Grupp ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo u Cornelia Ernst.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0019)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0095/2019 iddekadiet.)


7.4. L-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Settembru 2019 (punt 17 tal-Minuti ta' 16.9.2019).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 19 ta' Settembru 2019 (punt 2 tal-Minuti ta' 19.9.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 u B9-0047/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0040/2019

(flok B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 u B9-0047/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Annie Schreijer-Pierik u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE;

—   Paolo De Castro, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jan Huitema, f'isem il-Grupp Renew;

—   Martin Häusling, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini u Mazaly Aguilar, f'isem il-Grupp ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias u Manuel Bompard, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso u Daniela Rondinelli.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0020)


7.5. L-importanza tal-Istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 u B9-0100/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0097/2019

(flok B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 u B9-0100/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis u Loránt Vincze, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser u Marina Kaljurand, f'isem il-Grupp S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel u Petras Auštrevičius, f'isem il-Grupp Renew;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki u Charlie Weimers, f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P9_TA(2019)0021)

Interventi

Nicolaus Fest, biex jipproponi emenda orali għall-paragrafu 4. Il-Parlament aċċetta li ssir votazzjoni dwar l-emenda orali.

Karen Melchior u Andrey Kovatchev, dan tal-aħħar dwar il-proċedura tal-votazzjoni (il-President iċċara xi punti).

Reinhard Bütikofer ressaq emenda orali għall-emenda 1 dwar il-paragrafu 20. Il-Parlament aċċetta li ssir votazzjoni dwar l-emenda orali.


7.6. L-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0045/2019 u B9-0046/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0045/2019

Adozzjoni (P9_TA(2019)0022)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0046/2019 iddekadiet.)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-għoti ta' privattivi għall-pjanti u l-proċessi essenzjalment bijoloġiċi - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas u Daniel Hannan

L-importanza tal-Istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka u Julie Ward

L-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry u Angel Dzhambazki.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.47.)


PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp S&D id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN): Marianne Vind minflok Csaba Molnár

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana: Csaba Molnár minflok Marianne Vind

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mill-ġurnata tal-lum.


13. It-theddida għall-istatut tal-pumpieri voluntiera fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-theddida għall-istatut tal-pumpieri voluntiera fl-Unjoni Ewropea (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Anne Sander f'isem il-Grupp PPE, Milan Brglez f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller f'isem il-Grupp Renew, Guido Reil f'isem il-Grupp ID, Joachim Stanisław Brudziński f'isem il-Grupp ECR, Anne-Sophie Pelletier f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki u Kosma Złotowski.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' Settembru 2019)

Kumitat ECON

- Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro fl-2019 (2019/2110(INI))

Kumitat EMPL

- L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro (2019/2111(INI))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi I, III, V u VI tad-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ aġġustamenti purament tekniċi (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL


15. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet Nru 0593-19 sa 0851-19 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 17 ta' Settembru 2019, u ntbagħtu għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.


16. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 9 ta' Ottubru 2019 u 10 ta' Ottubru 2019.


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.44.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Skużati:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza