Index 
Proces-verbal
PDF 260kWORD 76k
Joi, 19 septembrie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Depunere de documente
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși
  4.2.Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya
  4.3.Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană
 5.Reluarea ședinței
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Votare
  7.1.Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (vot)
  7.2.Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (vot)
  7.3.Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (vot)
  7.4.Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (vot)
  7.5.Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (vot)
  7.6.Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Componența comisiilor și delegațiilor
 13.Amenințări la adresa statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană (dezbatere)
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Petiții
 16.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000026/2019) adresată de Norbert Lins Comisiei: Subiect: brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (B9-0051/2019)

Dezbaterea a avut loc la 16 septembrie 2019 (punctul 17 al PV din 16.9.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Annie Schreijer Pierik și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante în vederea depunerii unei declarații scrise la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete (cauza G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, și Dino Giarrusso, referitoare la brevetarea procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle și Ulrike Müller, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Vot: punctul 7.4 al PV din 19.9.2019.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

retrimis

comisiei competente :

DEVE

2) de către deputați

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (B9-0031/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

DEVE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ocrotirea credincioșilor de religie creștină în lume (B9-0032/2019)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Markus Buchheit. Propunere de rezoluție a Parlamentului European împotriva interzicerii gazonului artificial (B9-0033/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la transportul animalelor din România în perioadele de caniculă (B9-0034/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Propunere de rezoluție referitoare la plasamentul familial ilegal al minorilor (B9-0035/2019)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

CULT


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 18.9.2019.)


4.1. Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși

Propuneri de rezoluție B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 și B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Lefteris Christoforou, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Bernhard Zimniok, în numele Grupului ID, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, în numele Grupului GUE/NGL, Annunziata Mary Rees-Mogg, neafiliată, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino și Angel Dzhambazki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Julie Ward și Manu Pineda.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 19.9.2019.


4.2. Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya

Propuneri de rezoluție B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 și B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit David Lega, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului Renew, Nosheena Mobarik, în numele Grupului ECR, Julie Ward și Adam Bielan.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

A intervenit Caterina Chinnici.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman și Stanislav Polčák.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 19.9.2019.


4.3. Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană

Propuneri de rezoluție B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 și B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko și Cornelia Ernst au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Radosław Sikorski, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Luisa Porritt, în numele Grupului Renew, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului GUE/NGL, Belinda De Lucy, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar și Samira Rafaela.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib și Julie Ward.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 19.9.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.46.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.02.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Grupul S&D a comunicat Președintelui Parlamentului o decizie de modificare a următoarei numiri în cadrul unei delegații:

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Juozas Olekas care îl înlocuiește pe Sven Mikser

Această decizie intră în vigoare din ziua în care este anunțată.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


7.1. Situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 și B9-0088/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0048/2019

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0049/2019

(care înlocuiește B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 și B9-0088/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev și Ioan Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak și Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda și Ellie Chowns, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2019)0017)

(Propunerea de rezoluție B9-0082/2019 a devenit caducă.)


7.2. Myanmar/Birmania, în special situația populației rohingya (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 și B9-0092/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0050/2019

(care înlocuiește B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 și B9-0092/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik și Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski și Assita Kanko, în numele Grupului ECR;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo și Miroslav Radačovský.

Adoptat (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 și B9-0096/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0089/2019

(care înlocuiește B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 și B9-0096/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev și Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik și Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski și Assita Kanko, în numele Grupului ECR;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo și Cornelia Ernst.

Adoptat (P9_TA(2019)0019)

(Propunerea de rezoluție B9-0095/2019 este caducă.)


7.4. Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (vot)

Dezbaterea a avut loc la 16 septembrie 2019 (punctul 17 al PV din 16.9.2019).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 19 septembrie 2019 (punctul 2 al PV din 19.9.2018).

Propuneri de rezoluție B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 și B9-0047/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0040/2019

(care înlocuiește B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 și B9-0047/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Annie Schreijer-Pierik și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE;

—   Paolo De Castro, în numele Grupului S&D;

—   Jan Huitema, în numele Grupului Renew Europe;

—   Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini și Mazaly Aguilar, în numele Grupului ECR;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias și Manuel Bompard, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso și Daniela Rondinelli.

Adoptat (P9_TA(2019)0020)


7.5. Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 și B9-0100/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0097/2019

(care înlocuiește B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 și B9-0100/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis și Loránt Vincze, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser și Marina Kaljurand, în numele Grupului S&D;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel și Petras Auštrevičius, în numele Grupului Renew Europe;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki și Charlie Weimers, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2019)0021)

Intervenții

Nicolaus Fest a propus un amendament oral la punctul 4. Parlamentul a acceptat să supună amendamentul oral la vot.

Karen Melchior și Andrey Kovatchev, acesta din urmă cu privire la procedura de vot (Președintele a făcut câteva precizări).

Reinhard Bütikofer a prezentat un amendament oral la amendamentul 1 privind punctul 20. Parlamentul a acceptat să supună amendamentul oral la vot.


7.6. Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor (vot)

Propuneri de rezoluție B9-0045/2019 și B9-0046/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0045/2019

Adoptat (P9_TA(2019)0022)

(Propunerea de rezoluție B9-0046/2019 a devenit caducă.)


8. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul web al Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas și Daniel Hannan

Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka și Julie Ward

Stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry și Angel Dzhambazki.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.47.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Componența comisiilor și delegațiilor

Grupul S&D i-a comunicat Președintelui Parlamentului următoarele decizii de modificare a numirilor în cadrul delegațiilor:

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Marianne Vind care îl înlocuiește pe Csaba Molnár

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Csaba Molnár care o înlocuiește pe Marianne Vind

Aceste decizii intră în vigoare din ziua în care sunt anunțate.


13. Amenințări la adresa statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Amenințări la adresa statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Anne Sander, în numele Grupului PPE, Milan Brglez, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Guido Reil, în numele Grupului ID, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Anne-Sophie Pelletier, în numele Grupului GUE/NGL, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki și Kosma Złotowski.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 septembrie 2019)

ECON

- Politicile economice ale zonei euro 2019 (2019/2110(INI))

EMPL

- Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (2019/2111(INI))

Modificări ale sesizărilor către comisii

- Directivă a Comisiei de modificare a anexelor I, III, V și VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
retrimis comisiei competente: EMPL


15. Petiții

Petițiile 0593-19 - 0851-19 au fost înscrise în registrul general la data de 17 septembrie 2019 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.


16. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 9 octombrie 2019 și 10 octombrie 2019.


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.44.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate