Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Renew и ID следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС-Украйна: Jarosław Duda на мястото на Daniel Buda

Делегация за връзки с Япония: Nicolás González Casares на мястото на Inma Rodríguez-Piñero

Делегация за връзки с Индия: Csaba Molnár на мястото на César Luena

Делегация за връзки с Афганистан: Richard Corbett

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Nicolas Bay на мястото на Hélène Laporte

Делегация за връзки с Корейския полуостров: César Luena на мястото на Csaba Molnár

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия: Атидже Алиева-Вели на мястото на Chris Davies

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Hélène Laporte на мястото на Nicolas Bay

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили: Inma Rodríguez-Piñero на мястото на Nicolás González Casares

Делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕС: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero и Marc Tarabella

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Албания: Jonás Fernández

Тези решения влизат в сила днес.

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност