Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 9. října 2019 - Brusel

6. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Renew a ID tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina: Jarosław Duda, kterým je nahrazen Daniel Buda

delegace pro vztahy s Japonskem: Nicolás González Casares, kterým je nahrazena Inma Rodríguez-Piñero

delegace pro vztahy s Indií: Csaba Molnár, kterým je nahrazen César Luena

delegace pro vztahy s Afghánistánem: Richard Corbett

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie: Nicolas Bay, kterým je nahrazena Hélène Laporte

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: César Luena, kterým je nahrazen Csaba Molnár

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Atidzhe Alieva-Veli, kterou je nahrazen Chris Davies

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Hélène Laporte, kterou je nahrazen Nicolas Bay

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: Inma Rodríguez-Piñero, kterou je nahrazen Nicolás González Casares

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero a Marc Tarabella

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Jonás Fernández

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí