Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. október 9., Szerda - Brüsszel

7. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően bejelenti a(z) ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET és a(z) DEVE bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatait:

ECON bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0301;

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0302.

ITRE bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0419.

TRAN bizottság

—   Az Európai Parlament 2012. december 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidő kiosztás egységes szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P7_TA(2012)0495;

—   Az Európai Parlament 2014. február 5-i jogalkotási állásfoglalása a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P7_TA(2014)0092;

—   Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P7_TA(2014)0220;

—   Az Európai Parlament 2019. január 15-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0006;

—   Az Európai Parlament 2018. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2018)0423;

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0341;

—   Az Európai Parlament 2018. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Az Európai Parlament 2019. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0125;

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Az Európai Parlament 2019. február 13-i jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0109;

—   Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0139;

—   Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0225.

ENVI bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 28-i jogalkotási állásfoglalása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0071.

LIBE bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Az Európai Parlament 2019. február 13-i jogalkotási állásfoglalása az az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0087;

—   Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0407;

—   Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0175;

—   Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0176;

—   Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0177;

—   Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Az Európai Parlament 2019. március 28-i jogalkotási állásfoglalása a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0319.

REGI bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0310;

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0303;

—   Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0238;

—   Az Európai Parlament 2019. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0118;

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0355.

EMPL bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0350.

CONT bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0068.

IMCO bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0073;

—   Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0385;

—   Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0384.

AFET, DEVE bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0298.

AFET bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA-PROV(2019)0299.

A Parlament első olvasatbeli álláspontjai, amelyek az e tárgyalásokra vonatkozó megbízatásnak minősülnek, a Parlament honlapján érhetők el.

Utolsó frissítés: 2020. január 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat