Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

8. Съобщение на председателството

Председателят обяви, че след проведените консултации в съответствие с член 234 от Финансовия регламент комисията AFET и комисията BUDG представиха общата си позиция относно удължаването на срока на действие на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия, който беше създаден с решението на Комисията от 15 декември 2014 г. и чийто срок на действие изтича на 14 декември 2019 г.:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (настоящият документ понастоящем е достъпен единствено на английски език).

Ако не бъдат повдигнати възражения от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг в 24-часов срок от обявяването ѝ, тази обща позиция ще бъде официално предадена на Европейската комисия.

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност