Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел

10. Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в четвъртък, 10 октомври 2019 г., следния акт, приет по обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (EО) № 808/2004, (EО) № 452/2008 и (EО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (EО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност