Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Kolmapäev, 9. oktoober 2019 - Brüssel

10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)

President andis teada, et ta allkirjastab koos nõukogu eesistujaga neljapäeval, 10. oktoobril 2019 järgmise seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusakti:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 – 2016/0264(COD)).

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika