Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela

10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował , że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w czwartek 10 października 2019 r. do podpisania następującego aktu przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD)).

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności