Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Miercuri, 9 octombrie 2019 - Bruxelles

10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna joi 10 octombrie 2019 următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate