Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 10. októbra 2019 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia