Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. oktoober 2019 - Brüssel

11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

2) parlamendikomisjonid

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: John Howarth (A9-0012/2019)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: John Howarth (A9-0013/2019)

- Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta (2019/2111(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Yana Toom (A9-0016/2019)

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika