Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Woensdag 9 oktober 2019 - Brussel

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

2) van de parlementaire commissies

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0012/2019)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: John Howarth (A9-0013/2019)

- Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone (2019/2111(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Yana Toom (A9-0016/2019)

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid