Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

2) przez komisje parlamentarne

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: John Howarth (A9-0012/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2019/276 w odniesieniu do dostosowań kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: John Howarth (A9-0013/2019)

- Sprawozdanie w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro (2019/2111(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Yana Toom (A9-0016/2019)

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności