Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Miercuri, 9 octombrie 2019 - Bruxelles

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

2) de comisiile parlamentare:

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: Reducerea creditelor de angajament și de plată în funcție de nevoile actualizate de cheltuieli și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG - Raportor: John Howarth (A9-0012/2019)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2019/276 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG - Raportor: John Howarth (A9-0013/2019)

- Raport referitor la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro (2019/2111(INI)) - EMPL - Raportoare: Yana Toom (A9-0016/2019)

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate