Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - francúzsky kandidát (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - luxemburský kandidát (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - nemecký kandidát (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - grécky kandidát (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov - holandský kandidát (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

2) parlamentných výborov

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 na rozpočtový rok 2019: zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: John Howarth (A9-0012/2019)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: John Howarth (A9-0013/2019)

- Správa o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne (2019/2111(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Yana Toom (A9-0016/2019)

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia