Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 7k
2019. október 9., Szerda - Brüsszel

12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állat- és áruszállítmányok egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. szeptember 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. szeptember 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a délnyugati vizeken bizonyos fajok tengerfenéki halászatában a 2020–2021-es időszakban alkalmazandó kirakodási kötelezettség részletes szabályainak meghatározásáról (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az északnyugati alapuló rendeletevizeken bizonyos fajok tengerfenéki halászatában a 2020–2021-es időszakban alkalmazandó kirakodási kötelezettség részletes szabályainak meghatározásáról (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumban használandó taxonómia aktualizálása tekintetében történő módosításáról (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. szeptember 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI, ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2020–2021-es időszakban történő végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a norvég garnéla Skagerrakban folytatott halászatát érintő azonnali hatályú halászati tilalmak végrehajtására vonatkozó részletes szabályokkal való kiegészítéséről (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)05646 - 2019/2780(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 2.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

Utolsó frissítés: 2020. január 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat