Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 6k
Trečiadienis, 2019 m. spalio 9 d. - Briuselis

12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas Sąjungos kilmės gyvūnų ir prekių siuntų, grąžinamų į Sąjungą trečiajai šaliai atsisakius leisti jas įvežti į jos teritoriją, konkrečios oficialios kontrolės taisyklėmis (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą pietvakarių vandenyse, įgyvendinimo 2020–2021m. nuostatos (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių žuvų žvejybą šiaurės vakarų vandenyse, įgyvendinimo 2020–2021m. nuostatos (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl naudotinos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato taksonomijos atnaujinimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815 (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2020–2021m. nuostatos (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES).../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 papildomas išsamiomis draudimo žvejoti šiaurines dryžakojes krevetes realiuoju laiku Skagerako sąsiauryje įgyvendinimo taisyklėmis (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika