Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Miercuri, 9 octombrie 2019 - Bruxelles

12. Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale specifice efectuate asupra transporturilor de anumite animale și bunuri originare din Uniune și care se întorc în Uniune după ce li s-a refuzat intrarea într-o țară terță (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 23 septembrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 septembrie 2019

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de precizare a detaliilor obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de precizare a detaliilor obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din apele de nord-vest pentru perioada 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 30 septembrie 2019

retrimis comisiei competente: JURI, ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat (UE).../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme detaliate privind punerea în aplicare a închiderilor în timp real în ceea ce privește pescuitul de crevete nordic în Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de rectificare a regulamentului menționat (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Directiva delegată a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 august 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2luni, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: TRAN, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate