Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. lokakuuta 2019 - Bryssel

13. Käsittelyjärjestys
CRE

Lokakuun 2019 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 641.776/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies oli vastaanottanut seuraavan, TRAN-valiokunan esittämän kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Tästä pyynnöstä äänestetään huomenna torstaina 10. lokakuuta 2019.

°
° ° °

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia:

Keskiviikko

—   Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin” (PDOJ:n kohta 16) siirretään esityslistalle torstaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi. Niiden tilalle otetaan komission julkilausuma aiheesta ”Euroopan investointipankin viherryttäminen” (PDOJ:n kohta 18), joka oli alunperin määrä käsitellä torstaina.

—   Komission julkilausuma aiheesta ”Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit” lisätään esityslistalle kolmanneksi kohdaksi.

—   Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Pohjois-Syyrian tilanteesta lisätään esityslistalle neljänneksi kohdaksi.

Torstai

—   Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin” (PDOJ:n kohta 16), jotka oli alunperin määrä käsitellä keskiviikkona, siirretään esityslistalle torstaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi.

—   Valiokunnassa hylätty Esther de Langen mietintö aiheesta ”Euroalueen talouspolitiikka vuonna 2019” otetaan pois esityslistalta.

Lisäksi ENVI-valiokunta oli hyväksynyt seuraavat viisi työjärjestyksen 112 artiklan mukaisesti esitettävää vastalausetta, jotka lisätään suoraan äänestyksiin:

—   Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmän pyyntö aihetta ”Muuntogeenisten organismien hyväksyminen” koskevan komission julkilausuman ottamiseksi esityslistalle iltapäivän viimeiseksi kohdaksi ennen tärkeistä poliittisista asioista käytettäviä minuutin puheenvuoroja.

Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmien pyyntö aihetta ”Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa” koskevien neuvoston ja komission julkilausumien ottamiseksi esityslistalle iltapäivän kolmanneksi kohdaksi aihetta ”Euroopan investointipankin viherryttäminen” (PDOJ:n kohta 18) koskevasta komission julkilausumasta käytävän keskustelun jälkeen.

Puheenvuorot: Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Karen Melchior.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (398 puolesta, 56 vastaan, 25 tyhjää).

PPE-ryhmän pyyntö aihetta ”Syöväntorjunta” koskevan komission julkilausuman ottamiseksi esityslistalle iltapäivän viimeiseksi kohdaksi ennen tärkeistä poliittisista asioista käytettäviä minuutin puheenvuoroja. Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään huomenna.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta perusteli pyynnön ja ehdotti, että äänestys toimitetaan jollakin myöhemmin pidettävällä istuntojaksolla, ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta vastusti PPE-ryhmän alunperin esittämää pyyntöä.

Peter Liesen puheenvuoron johdosta puhemies toimitti äänestyksen keskustelun ottamisesta esityslistalle ja äänestyksen siirtämisestä myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (508 puolesta, 9 vastaan, 19 tyhjää).

ID-ryhmän pyyntö siitä, että komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Pohjois-Syyrian tilannetta koskevasta julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Ivan David ID-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (234 puolesta, 248 vastaan, 26 tyhjää).

Istuntoa jatketaan klo 23.00 asti.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö