Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. spalio 9 d. - Briuselis

13. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. spalio mėn pirmosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 641.776/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas gavo TRAN komiteto prašymą taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) dėl:

—   pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 nuostatos dėl jų taikymo laikotarpių (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Dėl šio prašymo bus balsuojam rytoj, 2019 m. spalio 10 d., ketvirtadienį.

°
° ° °

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijomis, pasiūlė toliau nurodytus pakeitimus.

Trečiadienis

—   Tarybos ir Komisijos pareiškimai tema „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“ (galutinio darbotvarkės projekto 16 punktas) būtų perkelti į ketvirtadienio ryto darbotvarkės pirmą punktą. Vietoj jų būtų Komisijos pareiškimas tema „Europos investicijų banko žalinimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 18 punktas), kuris iš pradžių buvo numatytas ketvirtadienį.

—   Komisijos pareiškimas tema „JAV Europos prekėms taikomi muitai po PPO sprendimo dėl ginčo dėl „Airbus““ būtų įtrauktas į darbotvarkę trečiu punktu.

—   Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas tema „Padėtis Sirijos šiaurėje“ būtų įtrauktas į darbotvarkę ketvirtu punktu.

Ketvirtadienis

—   Tarybos ir Komisijos pareiškimai tema „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“ (galutinio darbotvarkės projekto 16 punktas), kurie iš pradžių buvo numatyti trečiadienį, būtų perkelti į ketvirtadienio ryto darbotvarkės pirmą punktą.

—   Esther de Lange pranešimas dėl euro zonos ekonominės politikos 2019 m., kuris buvo atmestas komiteto posėdyje, būtų išbrauktas iš darbotvarkės.

Be to, ENVI komitetas priėmė 5 prieštaravimus, parengtus pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį, kurie būtų tiesiogiai teikiami balsuoti:

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną;
—   
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant chlortoluroną;
—   
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ir DAS-40278-9.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Trečiadienis

Verts/ALE frakcija paprašė į popietės darbotvarkę paskutiniu punktu prieš vienos minutės kalbas svarbiais politiniais klausimais įtraukti Komisijos pareiškimą tema „Leidimas naudoti genetiškai modifikuotus organizmus“.

Kalbėjo Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu (jis pagrindė šį prašymą).

Parlamentas pritarė prašymui.

GUE/NGL ir Verts/ALE frakcijos paprašė į popietės darbotvarkę trečiu punktu po Komisijos pareiškimo tema „Europos investicijų banko žalinimas“ (galutinio darbotvarkės projekto 18 punktas) įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Interesų konfliktų prevencija ES“.

Kalbėjo Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu (ji pagrindė šį prašymą) ir Karen Melchior.

Po vardinio balsavimo (398 už, 56 prieš, 25 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

PPE frakcija paprašė į popietės darbotvarkę paskutiniu punktu prieš vienos minutės kalbas svarbiais politiniais klausimais įtraukti Komisijos pareiškimą tema „Kova su vėžiu“. Po diskusijų būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama rytoj.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu (jis pagrindė šį prašymą, pasiūlydamas balsavimą surengti kitą plenarinę sesiją) ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu (ji prieštaravo pradiniam PPE frakcijos prašymui).

Po Peter Liese kalbos Pirmininkas pateikė balsuoti pasiūlymus įtraukti šias diskusijas į darbotvarkę ir balsavimą atidėti iki kitos mėnesinės sesijos.

Po vardinio balsavimo (508 už, 9 prieš, 19 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

ID frakcija paprašė, kad po diskusijų dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimo tema „Padėtis Sirijos šiaurėje“ būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama spalio mėn. antrąją sesiją.

Kalbėjo Ivan David ID frakcijos vardu (jis pagrindė šį prašymą).

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (234 balsavo už, 248 – prieš, 26 susilaikė) atmetė prašymą.

Plenarinis posėdis pratęstas iki 23 val.

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika