Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 9. oktobris - Brisele

13. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2019. gada oktobra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 641.776/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Sēdes vadītājs bija saņēmis TRAN komitejas pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants) šādam dokumentam:

—   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Balsošana par šo dokumentu notiks nākamajā dienā, ceturtdien, 2019. gada 10. oktobrī.

°
° ° °

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādas izmaiņas:

Trešdiena

—   Padomes un Komisijas paziņojumi par tēmu “Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības” (GDKP 16. punkts) tiks pārcelti uz ceturtdienas rīta darba kārtības pirmo punktu. Tos aizstās Komisijas paziņojums par tēmu “Eiropas Investīciju bankas zaļināšana” (GDKP 18. punkts), ko sākotnēji bija paredzēts skatīt ceturtdien.

—   Komisijas paziņojums par tēmu “ASV piemērotie tarifi Eiropas precēm pēc PTO lēmuma "Airbus" strīdā” darba kārtībā tiks pievienots kā trešais punkts.

—   Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Sīrijas ziemeļos darba kārtībā tiks pievienots kā ceturtais punkts.

Ceturtdiena

—   Padomes un Komisijas paziņojumi par tēmu “Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības” (GDKP 16. punkts), kurus sākotnēji bija paredzēts skatīt trešdien, tiks pārcelti uz ceturtdienas rīta darba kārtības pirmo punktu.

—   Esther de Lange ziņojums par Eurozonas 2019. gada ekonomikas politikas nostādnēm, kuru komiteja noraidīja, no darba kārtības tika svītrots.

Turklāt ENVI komiteja pieņēma 5 iebildumus, kas tika sagatavoti saskaņā ar Reglamenta 112. pantu, un tie tika tieši pievienoti balsojumiem:

—   Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns;
—   
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons;
—   
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9.

Parlaments šos priekšlikumus apstiprināja.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem” iekļaut Komisijas paziņojumu par tēmu “ĢMO atļauju piešķiršana”.

Uzstājās Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

GUE/NGL un Verts/ALE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Komisijas paziņojumu par tēmu “Eiropas Investīciju bankas zaļināšana” (GDKP 18. punkts) kā trešo punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par tēmu “Interešu konfliktu novēršana Eiropas Savienībā”.

Uzstājās Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Karen Melchior.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (398 par, 56 pret, 25 atturas).

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem” kā pēdējo punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par cīņu pret vēzi. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem balsošana notiks nākamajā dienā.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, ierosinot balsošanu rīkot kādā no nākamajām sesijām, un Jytte Guteland S&D grupas vārdā, iebilstot pret PPE grupas sākotnējo pieprasījumu.

Pēc Peter Liese uzstāšanās sēdes vadītāja rīkoja balsošanu par debašu iekļaušanu darba kārtībā un balsošanas pārcelšanu uz kādu no nākamajām sesijām.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (508 par, 9 pret, 19 atturas).

ID grupas pieprasījums slēgt debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Sīrijas ziemeļos, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsošana notiks oktobra II sesijā.

Uzstājās Ivan David ID grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (234 par, 248 pret, 26 atturas).

Sēde tika pagarināta līdz plkst. 23.00.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika