Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 9 octombrie 2019 - Bruxelles

13. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din octombrie I 2019 (PE 641.776/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 158 din Regulamentul de procedură):

Președintele a primit o cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură) de către comisia TRAN la:

—   Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Votarea cu privire la această cerere va avea loc mâine, joi 10 octombrie 2019.

°
° ° °

După consultarea Grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

Miercuri

—   Declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (punctul 16 din PDOJ) vor fi mutate ca prim punct pe ordinea de zi de joi dimineața. Acestea vor fi înlocuite cu declarația Comisiei privind O Bancă Europeană de Investiții mai ecologică (punctul 18 din PDOJ), programată inițial pentru joi.

—   Declarația Comisiei cu privire la Taxele vamale aplicate de SUA mărfurilor europene în urma deciziei OMC în litigiul privind Airbus va fi adăugată ca al treilea punct pe ordinea de zi.

—   Declarația Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Situația din nordul Siriei va fi adăugată ca al patrulea punct pe ordeinea de zi.

Joi

—   Declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor (punctul 16 din PDOJ), programate inițial pentru miercuri, vor fi mutate ca prim punct pe ordinea de zi de joi dimineață.

—   Raportul Esther de Lange privind Politicile economice ale zonei euro 2019, respins în cadrul comisiei, va fi retras de pe ordinea de zi.

De asemenea, cinci obiecții formulate în concordanță cu articolul 112 din Regulamentul de procedură au fost adoptate de către comisia ENVI și vor fi adăugate în mod direct la votări:

—   Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina;
—   
Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul;
—   
Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9.

Parlamentul a aprobat aceste propuneri.

Miercuri

Cerere a Grupului Verts/ALE vizând înscrierea, ca ultim punct pe ordinea de zi de după-amiază, înainte de intervențiile de un minut referitoare la chestiunile politice importante, a unei declarații a Comisiei privind Autorizarea OMG-urilor.

A intervenit Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cerere a Grupurilor GUE/NGL și Verts/ALE vizând înscrierea, ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază, după dezbaterea privind declarația Comisiei referitoare la O Bancă Europeană de Investiții mai ecologică (punctul 18 din PDOJ), a declarațiilor Consiliului și ale Comisiei privind Prevenirea conflictului de interese în UE.

Au intervenit Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Karen Melchior.

Prin AN (398 pentru, 56 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cerere din partea Grupului PPE vizând înscrierea, ca ultim punct pe ordinea de zi de după-amiază, înaintea intervențiilor de un minut referitoare la chestiunile politice importante, a unei declarații a Comisiei privind Lupta împotriva cancerului. Dezbaterea se va fi încheia prin depunerea propunerilor de rezoluție, care vor fi supuse votului mâine.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, propunând ca votul să aibă loc mai degrabă în cursul unei perioade viitoare de sesiune, și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, împotriva cererii inițiale a Grupului PPE.

În urma intervenției lui Peter Liese, Președintele a supus la vot înscrierea dezbaterii pe ordinea de zi și amânarea votului pentru o perioadă viitoare de sesiune.

Prin AN (508 pentru, 9 împotrivă, 19 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cerere a Grupului ID ca dezbaterea referitoare la declarația Vicepreședintei Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Situația din nordul Siriei să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție, care să fie supuse la vot în perioada de sesiune octombrie II.

A intervenit Ivan David, în numele Grupului ID, care a motivat cererea.

Cu VE (234 pentru, 248 împotrivă, 26 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Ședința a fost prelungită până la ora 23.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate