Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 9. oktober 2019 - Bruselj

13. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo oktobrsko delno zasedanje leta 2019 (PE 641.776/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Predsednik je od odbora TRAN prejel zahtevo za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika) za:

—   Predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Glasovanje o tej zahtevi bo potekalo jutri, v četrtek, 10. oktobra 2019.

°
° ° °

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe:

Sreda

—   Točka izjavi Sveta in Komisije o dokumentu Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (točka 16 dnevnega reda) bo uvrščena kot prva točka dnevnega reda v četrtek dopoldne. Izjavi bosta nadomeščeni z izjavo Komisije o dokumentu Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (točka 18 dnevnega reda), ki je bila sprva predvidena za četrtek.

—   Izjava Komisije o dokumentu Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus bo dodana kot tretja točka dnevnega reda.

—   Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v severni Siriji bo dodana kot četrta točka dnevnega reda.

Četrtek

—   Točka izjavi Sveta in Komisiije o dokumentu Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (točka 16 dnevnega reda), ki je bila sprva predvidena za sredo, bo postala prva točka dnevnega reda v četrtek dopoldne.

—   Poročilo Esther de Lange o Gospodarskih politikah euroobmočja za leto 2019, ki je bilo zavrnjeno v odboru, bo umaknjeno z dnevnega reda.

Poleg tega je odbor ENVI sprejel 5 nasprotovanj, ki so bila podana v skladu s členom 112 Poslovnika in bodo neposredno dodana glasovanju:

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom;
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom;
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9.

Parlament je odobril te predloge.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, s katero so želeli kot zadnjo točko dnevnega reda za sredo popoldne, pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena, dodati izjavo Komisije o dokumentu Odobritev gensko spremenjenih organizmov.

Govorila je Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupin GUE/NGL in Verts/ALE, s katero so želeli kot tretjo točko dnevnega reda v sredo popoldne, po razpravi o izjavi Komisije o dokumentu Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (točka 18 dnevnega reda), dodati izjavi Sveta in Komisije o dokumentu Preprečevanje nasprotij interesov v EU.

Govorili sta Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, in Karen Melchior.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (398 za, 56 proti, 25 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine PPE, s katero je želela kot zadnjo točko dnevnega reda v sredo popoldne, pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena, dodati izjavo Komisije o boju proti raku. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo naslednji dan.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljil in je predlagal, naj glasovanje poteka na naslednjem delnem zasedanju, in Jytte Guteland v imenu skupine S&D, ki je nasprotovala prvotni zahtevi skupine PPE.

Po govoru, ki ga je imel Peter Liese, je predsednik predlagal glasovanje o tem, da se razprava doda na dnevni red in glasovanje prestavi na prihodnje delno zasedanje.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (508 za, 9 proti, 19 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine ID, s katero je želela, da se razprava o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v severni Siriji zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo na drugem delnem oktobrskem zasedanju.

Govoril je Ivan David v imenu skupine ID, ki je zahtevo utemeljil.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo zavrnil (234 glasov za, 248 glasov proti, 26 vzdržanih glasov).

Seja se podaljša do 23.00.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov