Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel

14. Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

V rozprave vystúpila Ruža Tomašić.

°
° ° °

Predseda poskytol zhromaždeniu informácie o jeho včerajšom stretnutí s predsedom vlády Spojeného kráľovstva.

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Michel Barnier (hlavný vyjednávač) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Belinda De Lucy – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Martin Edward Daubney a Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Alexandra Lesley Phillips a Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka (predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 10 rokovacieho poriadku), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, posledný rečník taktiež k úvodnému vystúpeniu predsedu (predsedajúca poskytla objasňujúce informácie), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel a Fabienne Keller.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Margarida Marques, Richard Corbett a Javier Moreno Sánchez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru a Richard Tice.

V rozprave vystúpila Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia