Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela

19. Sytuacja na Ukrainie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D i Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy GUE/NGL, Milan Uhrík niezrzeszony, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek i Alexander Alexandrov Yordanov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná i Domènec Ruiz Devesa.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności