Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявления на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Съобщение на председателството
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Ред на работа
 14.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (разискване)
 15.Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 16.Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (разискване)
 17.Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus (разискване)
 18.Положението в Северна Сирия (разискване)
 19.Положението в Украйна (разискване)
 20.Разрешаване на ГМО (разискване)
 21.Борба срещу рака (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (208 kb)
21/01/2020 12:22
  Списък на присъствалите (51 kb)
21/01/2020 12:10
 
Протокол (80 kb)
21/01/2020 12:22
  Списък на присъствалите (11 kb)
21/01/2020 12:10
  Поименни гласувания (31 kb)
10/01/2020 15:43
 
Протокол (307 kb)
21/01/2020 12:22
  Списък на присъствалите (76 kb)
21/01/2020 12:10
  Поименни гласувания (113 kb)
10/01/2020 15:43
Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност