Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 9 oktober 2019 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 (debat)
 15.Vergroening van de Europese Investeringsbank (debat)
 16.Het voorkomen van belangenconflicten in de EU (debat)
 17.Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil (debat)
 18.De situatie in het noorden van Syrië (debat)
 19.De situatie in Oekraïne (debat)
 20.Toelating van ggo's (debat)
 21.Kankerbestrijding (debat)
 22.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (183 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (64 kb) 
 
Notulen (183 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (64 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (30 kb) 
 
Notulen (284 kb) Presentielijst (67 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (104 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid