Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 9 października 2019 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Porządek obrad
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)
 15.Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 16.Zapobieganie konfliktom interesów w UE (debata)
 17.Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (debata)
 18.Sytuacja w północnej Syrii (debata)
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (debata)
 21.Walka z rakiem (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (179 kb) Lista obecności (51 kb) Głosowanie imienne (85 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (30 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (67 kb) Głosowanie imienne (91 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności