Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 9. októbra 2019 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Vyhlásenia predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Program práce
 14.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019 (rozprava)
 15.Ekologizácia Európskej investičnej banky (rozprava)
 16.Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ (rozprava)
 17.Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o Airbus (rozprava)
 18.Situácia v severnej Sýrii (rozprava)
 19.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 20.Povoľovanie GMO (rozprava)
 21.Boj proti rakovine (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (64 kb) 
 
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (64 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (31 kb) 
 
Zápisnica (285 kb) Prezenčná listina (68 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (106 kb) 
Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia