Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 181kPDF 279kWORD 75k
Keskiviikko 9. lokakuuta 2019 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Puhemiehen julkilausumat
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 15.Euroopan investointipankin viherryttäminen (keskustelu)
 16.Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa (keskustelu)
 17.Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit (keskustelu)
 18.Pohjois-Syyrian tilanne (keskustelu)
 19.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 20.Muuntogeenisten organismien hyväksyminen (keskustelu)
 21.Syöväntorjunta (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 19. syyskuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.14.


3. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen Jacques Chiracin muistoksi.


4. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän pahoitteli Lampedusan edustalla hiljattain haaksirikkoutuneiden siirtolaisten kohtaloa. Hän otti esille myös Saksan Hallessa sattuneen ampumavälikohtauksen, jossa kuoli ainakin kaksi ihmistä.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden kunnioittaakseen ampumavälikohtauksen uhreja ja Jacques Chiracin muistoa.


5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Ivan David käytti puheenvuoron.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies oli vastaanottanut PPE-, S&D-, Renew- ja ID-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa: Jarosław Duda Daniel Budan tilalle

suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Nicolás González Casares Inma Rodríguez-Piñeron tilalle

suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Csaba Molnár César Luenan tilalle

suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Richard Corbett

suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Nicolas Bay Hélène Laporten tilalle

suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: César Luena Csaba Molnárin tilalle

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Atidzhe Alieva-Veli Chris Daviesin tilalle

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Hélène Laporte Nicolas Bayn tilalle

valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Inma Rodríguez-Piñero Nicolás González Casaresin tilalle

valtuuskunta Cariforum—EU - parlamentaarisessa valiokunnassa: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero ja Marc Tarabella

valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Jonás Fernández

Päätökset tulevat voimaan tänään.


7. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti ECON-, ITRE-, TRAN-, ENVI-, LIBE-, REGI-, EMPL-, CONT-, IMCO-, AFET- ja DEVE-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti:

ECON-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0301)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0302).

ITRE-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0230)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0419).

TRAN-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista Euroopan unionin lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P7_TA(2012)0495)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. helmikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P7_TA(2014)0092)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P7_TA(2014)0220)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0006)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2018)0423)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0339)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0340)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0341)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2018)0462)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0125)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0308)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0109)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0139)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0225).

ENVI-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0320)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0071).

LIBE-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0356)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen(EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0174)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0359)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0087)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0407)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0175)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0176)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0177)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0421)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0319).

REGI-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0310)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0303)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0238)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0118)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0355).

EMPL-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0350).

CONT-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0383)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0068).

IMCO-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0073)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulliohjelman perustamisesta(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0385)

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA(2019)0384).

AFET- ja DEVE-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0298).

AFET-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta (P8_TA-PROV(2019)0299).

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannat, jotka muodostavat valtuutuksen näihin neuvotteluihin, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisen kuulemisen jälkeen AFET-valiokunta ja BUDG-valiokunta ovat esittäneet yhteisen kannan Syyrian kriisin johdosta komission 15. joulukuuta 2014 antamalla päätöksellä perustetun EU:n alueellisen erityisrahaston, jonka voimassaolon on määrä päättyä 14. joulukuuta 2019, voimassaolon jatkamiseen:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (tämä asiakirja on saatavilla vain englanniksi).

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei esitä vastalausetta 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, tämä yhteinen kanta toimitetaan virallisesti Euroopan komissiolle.


9. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0237(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 26. maaliskuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta ilmastosiirtymää koskevien EU:n vertailuarvojen ja Pariisin sopimukseen mukautettujen EU:n vertailuarvojen osalta P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0377(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0378(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0391(COR01)) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/858 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - IMCO-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0399(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/... antamiseksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - IMCO-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0438(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/... antamiseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0431(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/... antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0432(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0439(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - ECON-valiokunta

—   Oikaisu (P8_TA-PROV(2019)0435(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - ECON-valiokunta.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa torstaina 10. lokakuuta 2019 neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 kumoamisesta (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – ehdokas FR (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - ehdokas LU (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – ehdokas DE (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – ehdokas EL (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – ehdokas NL (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

2) parlamentin valiokunnilta:

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2019 varainhoitovuodeksi 2019: Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: John Howarth (A9-0012/2019)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: John Howarth (A9-0013/2019)

- Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta (2019/2111(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta lounaisilla vesialueilla kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta luoteisilla vesialueilla kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta ottaen huomioon yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa käytettävän taksonomian päivitykset (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, ECON (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1241 täydentämisestä yksityiskohtaisilla säännöillä pohjankatkaravun pyyntiä Skagerrakissa koskevien reaaliaikaisten pyyntikieltojen täytäntöön panemiseksi (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla).

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä pätevyyksiä ja niitä vastaavia tietoja ja taitoja, käytännön kokeita, simulaattoreiden hyväksymistä ja lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla).


13. Käsittelyjärjestys

Lokakuun 2019 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 641.776/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies oli vastaanottanut seuraavan, TRAN-valiokunan esittämän kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Tästä pyynnöstä äänestetään huomenna torstaina 10. lokakuuta 2019.

°
° ° °

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia:

Keskiviikko

—   Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin” (PDOJ:n kohta 16) siirretään esityslistalle torstaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi. Niiden tilalle otetaan komission julkilausuma aiheesta ”Euroopan investointipankin viherryttäminen” (PDOJ:n kohta 18), joka oli alunperin määrä käsitellä torstaina.

—   Komission julkilausuma aiheesta ”Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit” lisätään esityslistalle kolmanneksi kohdaksi.

—   Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Pohjois-Syyrian tilanteesta lisätään esityslistalle neljänneksi kohdaksi.

Torstai

—   Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin” (PDOJ:n kohta 16), jotka oli alunperin määrä käsitellä keskiviikkona, siirretään esityslistalle torstaiaamun ensimmäiseksi kohdaksi.

—   Valiokunnassa hylätty Esther de Langen mietintö aiheesta ”Euroalueen talouspolitiikka vuonna 2019” otetaan pois esityslistalta.

Lisäksi ENVI-valiokunta oli hyväksynyt seuraavat viisi työjärjestyksen 112 artiklan mukaisesti esitettävää vastalausetta, jotka lisätään suoraan äänestyksiin:

—   Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
—   
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmän pyyntö aihetta ”Muuntogeenisten organismien hyväksyminen” koskevan komission julkilausuman ottamiseksi esityslistalle iltapäivän viimeiseksi kohdaksi ennen tärkeistä poliittisista asioista käytettäviä minuutin puheenvuoroja.

Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmien pyyntö aihetta ”Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa” koskevien neuvoston ja komission julkilausumien ottamiseksi esityslistalle iltapäivän kolmanneksi kohdaksi aihetta ”Euroopan investointipankin viherryttäminen” (PDOJ:n kohta 18) koskevasta komission julkilausumasta käytävän keskustelun jälkeen.

Puheenvuorot: Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Karen Melchior.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (398 puolesta, 56 vastaan, 25 tyhjää).

PPE-ryhmän pyyntö aihetta ”Syöväntorjunta” koskevan komission julkilausuman ottamiseksi esityslistalle iltapäivän viimeiseksi kohdaksi ennen tärkeistä poliittisista asioista käytettäviä minuutin puheenvuoroja. Keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään huomenna.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta perusteli pyynnön ja ehdotti, että äänestys toimitetaan jollakin myöhemmin pidettävällä istuntojaksolla, ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta vastusti PPE-ryhmän alunperin esittämää pyyntöä.

Peter Liesen puheenvuoron johdosta puhemies toimitti äänestyksen keskustelun ottamisesta esityslistalle ja äänestyksen siirtämisestä myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (508 puolesta, 9 vastaan, 19 tyhjää).

ID-ryhmän pyyntö siitä, että komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Pohjois-Syyrian tilannetta koskevasta julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun II istuntojaksolla.

Ivan David ID-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (234 puolesta, 248 vastaan, 26 tyhjää).

Istuntoa jatketaan klo 23.00 asti.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


14. Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Ruža Tomašić käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Puhemies tiedotti eilisestä tapaamisestaan Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin kanssa.

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Michel Barnier (pääneuvottelija) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Belinda De Lucy.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Martin Edward Daubney ja Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Alexandra Lesley Phillips ja Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden, joka kommentoi edellisen puhujan puheenvuoroa (puhemies palautti mieliin työjärjestyksen 10 artiklan määräykset), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, joka kommentoi myös puhemiehen avauspuheenvuoroa (puhemies täsmensi asiaa), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel ja Fabienne Keller.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Margarida Marques, Richard Corbett ja Javier Moreno Sánchez.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru ja Richard Tice.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Euroopan investointipankin viherryttäminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan investointipankin viherryttäminen (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Renew-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia Limmer ID-ryhmän puolesta, Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ben Habib, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Paul Tang ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior ja June Alison Mummery.

Puheenvuorot: Werner Hoyer ja Carlos Moedas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Carlos Moedas (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Domènec Ruiz Devesa S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Séjourné Renew-ryhmän puolesta, Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Irène Tolleret, Manon Aubry, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint ja Lara Wolters.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev ja Tudor Ciuhodaru.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christophe Hansen PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ID-ryhmän puolesta, Mazaly Aguilar ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Brian Monteith, Dolors Montserrat ja Kathleen Van Brempt.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik ja Danuta Maria Hübner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj ja Izaskun Bilbao Barandica.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Pohjois-Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pohjois-Syyrian tilanne (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Irina Von Wiese Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo ja Brando Benifei.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace ja Milan Uhrík.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Ukrainan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tilanne (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta ja Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Milan Uhrík, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná ja Domènec Ruiz Devesa.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Muuntogeenisten organismien hyväksyminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Muuntogeenisten organismien hyväksyminen (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jessica Polfjärd PPE-ryhmän puolesta, Günther Sidl S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Marco Dreosto.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru ja Eleonora Evi.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Syöväntorjunta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Syöväntorjunta (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Nicolás González Casares S&D-ryhmän puolesta, Petra De Sutter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tudor Ciuhodaru ja Gilles Lebreton.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Seuraavat jäsenet, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan, käyttivät työjärjestyksen 172 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González ja Isabel Carvalhais.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 641.776/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Estyneet:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö