Kazalo 
Zapisnik
PDF 274kWORD 76k
Sreda, 9. oktober 2019 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Počastitev spomina
 4.Izjave predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 8.Sporočilo predsedstva
 9.Popravki (člen 241 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 13.Razpored dela
 14.Priprave na sejo Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019 (razprava)
 15.Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (razprava)
 16.Preprečevanje nasprotij interesov v EU (razprava)
 17.Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus (razprava)
 18.Razmere v severni Siriji (razprava)
 19.Razmere v Ukrajini (razprava)
 20.Odobritev gensko spremenjenih organizmov (razprava)
 21.Boj proti raku (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 19. septembra 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.14.


3. Počastitev spomina

Predsednik se je v imenu Parlamenta poklonil spominu na Jacquesa Chiraca.


4. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obžaloval usodo migrantov v nedavnem brodolomu nedaleč od Lampeduse in streljanje v mestu Halle v Nemčiji, v katerem sta umrla najmanj dva človeka.

Parlement se je žrtvam in spominu na Jacquesa Chiraca poklonil z minuto molka.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Ivan David.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, S&D, Renew in ID prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina: Jarosław Duda namesto Daniela Bude

Delegacija za odnose z Japonsko: Nicolás González Casares namesto Inme Rodríguez-Piñero

Delegacija za odnose z Indijo: Csaba Molnár namesto Césarja Luene

Delegacija za odnose z Afganistanom: Richard Corbett

Delegacija za odnose z državami Južne Azije: Nicolas Bay namesto Hélène Laporte

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: César Luena namesto Csaba Molnárja

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo: Atidzhe Alieva-Veli namesto Chrisa Daviesa

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Hélène Laporte namesto Nicolasa Bayja

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile: Inma Rodríguez-Piñero namesto Nicolása Gonzáleza Casaresa

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum - ES: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero in Marc Tarabella

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija: Jonás Fernández

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je razglasil odločitve odborov ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET in DEVE o začetku poganjaj z drugimi institucijami v skladu s členom 72 Poslovnika:

odbor ECON

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0301;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0302.

odbor ITRE

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0230;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0419.

odbor TRAN

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (prenovitev) (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – stališče v prvi obravnavi P7_TA(2012)0495;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – stališče v prvi obravnavi P7_TA(2014)0092;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – stališče v prvi obravnavi P7_TA(2014)0220;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0006;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2018)0423;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0339;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0340;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0341;

—    Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov vželezniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2018)0462;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0125;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0308;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0109;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0139;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive2000/84/ES (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0225.

odbor ENVI

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0320;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0071.

odbor LIBE

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0356;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU)2017/2226, Uredbe (EU)2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta2008/633/PNZ (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0174;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0359;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0087;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0407;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0175;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0176;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0177;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0421;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0319.

odbor REGI

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0310;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0303;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0238;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0118;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0355.

odbor EMPL

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0350.

odbor CONT

—    Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0383;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0068.

odbor IMCO

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0073;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0385;

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0384;

odbora AFET, DEVE

—    Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0298;

odbor AFET

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA-PROV(2019)0299.

Stališča Parlamenta v prvi obravnavi, ki predstavljajo mandat za ta pogajanja, so na voljo na spletišču Parlamenta.


8. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da sta odbor AFET in odbor BUDG po posvetovanjih v skladu s členom 234 finančne uredbe posredovala svoje skupno stališče o podaljšanju Regionalnega skrbniškega sklada EU za odziv na krizo v Siriji, ki je bil ustanovljen 15. decembra 2014 s sklepom Komisije in ki se mu delovanje izteče 14. decembra 2019:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund), established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (ta dokument je na voljo samo v angleščini).

Če temu v 24 urah po objavi ne bo nasprotovala nobena politična skupina oziroma poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, bo to skupno stališče uradno posredovano Evropski komisiji.


9. Popravki (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 26. marca 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 16. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 16. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamneta in Sveta (UE) 2019/... o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 16. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamneta in Sveta (UE) 2019/... o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)) - odbor IMCO;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 17. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamneta in Sveta (UE) 2019/... o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - odbor IMCO;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 18. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamneta in Sveta (UE) 2019/... o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav P8_TA-PROV(2019)0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) stališča Evropskega parlameta, sprejet 18. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice P8_TA-PROV(2019)0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) stališča Evropskega parlamenta in Sveta, sprejet 18. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 18. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) - odbor ECON;

—   Popravek P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejet 18. aprila 2019 na prvi obravnavi z namenom asprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2019/... o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - odbor ECON.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Popravki so na voljo na spletišču Parlamenta.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v četrtek, 10. oktobra 2019, podpisal naslednji akt, sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (00063/2019/LEX - C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - francoski kandidat (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - luksemburški kandidat (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - nemški kandidat (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - grški kandidat (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - nizozemski kandidat (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

2) od odborov

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2019 za proračunsko leto 2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva) (11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: John Howarth (A9-0012/2019)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: John Howarth (A9-0013/2019)

- Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju (2019/2111(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Yana Toom (A9-0016/2019)


12. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o posebnem uradnem nadzoru pošiljk nekaterih živali in blaga, ki izvirajo iz Unije in se vanjo vrnejo, ker je tretja država zavrnila njihov vstop (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. septembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. septembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnosti obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2020–2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnosti obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2020–2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 30. septembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: JURI, ECON (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2020–2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pravili za izvajanje zapor v realnem času za ribolov severne kozice v Skagerraku (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku ter popravku navedene uredbe (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. oktobra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana direktiva Komisije o dopolnitvi Direktive (EU)2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, odobritev simulatorjev in zdravstveno zmožnost (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. avgusta 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: TRAN, EMPL (člen 57 Poslovnika)


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo oktobrsko delno zasedanje leta 2019 (PE 641.776/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Predsednik je od odbora TRAN prejel zahtevo za uporabo nujnega postopka (člen 163 Poslovnika) za:

—   Predlog uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

Glasovanje o tej zahtevi bo potekalo jutri, v četrtek, 10. oktobra 2019.

°
° ° °

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednje spremembe:

Sreda

—   Točka izjavi Sveta in Komisije o dokumentu Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (točka 16 dnevnega reda) bo uvrščena kot prva točka dnevnega reda v četrtek dopoldne. Izjavi bosta nadomeščeni z izjavo Komisije o dokumentu Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (točka 18 dnevnega reda), ki je bila sprva predvidena za četrtek.

—   Izjava Komisije o dokumentu Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus bo dodana kot tretja točka dnevnega reda.

—   Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v severni Siriji bo dodana kot četrta točka dnevnega reda.

Četrtek

—   Točka izjavi Sveta in Komisiije o dokumentu Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov (točka 16 dnevnega reda), ki je bila sprva predvidena za sredo, bo postala prva točka dnevnega reda v četrtek dopoldne.

—   Poročilo Esther de Lange o Gospodarskih politikah euroobmočja za leto 2019, ki je bilo zavrnjeno v odboru, bo umaknjeno z dnevnega reda.

Poleg tega je odbor ENVI sprejel 5 nasprotovanj, ki so bila podana v skladu s členom 112 Poslovnika in bodo neposredno dodana glasovanju:

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom;
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom;
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
—   
Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9.

Parlament je odobril te predloge.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE, s katero so želeli kot zadnjo točko dnevnega reda za sredo popoldne, pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena, dodati izjavo Komisije o dokumentu Odobritev gensko spremenjenih organizmov.

Govorila je Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevo utemeljila.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupin GUE/NGL in Verts/ALE, s katero so želeli kot tretjo točko dnevnega reda v sredo popoldne, po razpravi o izjavi Komisije o dokumentu Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (točka 18 dnevnega reda), dodati izjavi Sveta in Komisije o dokumentu Preprečevanje nasprotij interesov v EU.

Govorili sta Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, in Karen Melchior.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (398 za, 56 proti, 25 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine PPE, s katero je želela kot zadnjo točko dnevnega reda v sredo popoldne, pred enominutnimi govori o zadevah političnega pomena, dodati izjavo Komisije o boju proti raku. Razprava bi se zaključila z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo naslednji dan.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljil in je predlagal, naj glasovanje poteka na naslednjem delnem zasedanju, in Jytte Guteland v imenu skupine S&D, ki je nasprotovala prvotni zahtevi skupine PPE.

Po govoru, ki ga je imel Peter Liese, je predsednik predlagal glasovanje o tem, da se razprava doda na dnevni red in glasovanje prestavi na prihodnje delno zasedanje.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (508 za, 9 proti, 19 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Zahteva skupine ID, s katero je želela, da se razprava o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v severni Siriji zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih bi se glasovalo na drugem delnem oktobrskem zasedanju.

Govoril je Ivan David v imenu skupine ID, ki je zahtevo utemeljil.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo zavrnil (234 glasov za, 248 glasov proti, 26 vzdržanih glasov).

Seja se podaljša do 23.00.

S tem je bil določen razpored dela.


14. Priprave na sejo Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na sejo Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019 (2019/2711(RSP))

°
° ° °

Govorila je Ruža Tomašić.

°
° ° °

Predsednik je zbrane poslance obvestil o včerajšnjem srečanju z britanskim predsednikom vlade.

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu), Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Michel Barnier (glavni pogajalec) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL in Belinda De Lucy samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Martin Edward Daubney in Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Alexandra Lesley Phillips in Claire Fox, Magid Magid, Geoffrey Van Orden o govoru predhodnega govornika (predsedujoča je spomnila na določbe člena 10 Poslovnika), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, ki je govoril o uvodnem govoru predsednika (predsedujoča je zadevo pojasnila), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel in Fabienne Keller.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Margarida Marques, Richard Corbett in Javier Moreno Sánchez.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor Ciuhodaru in Richard Tice.

Govorila je Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


15. Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (razprava)

Izjava Komisije: Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (član Komisije) je podal izjavo.

Govoril je Werner Hoyer (presednik Evropske investicijske banke).

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Pascal Canfin v imenu skupine Renew, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia Limmer v imenu skupine ID, Alexandr Vondra v imenu skupine ECR, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, Ben Habib samostojni poslanec, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher, Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint in Siegfried Mureşan.

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorila sta Paul Tang in Maria Spyraki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira, Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior in June Alison Mummery.

Govorila sta Werner Hoyer in Carlos Moedas.

Razprava se je zaključila.


16. Preprečevanje nasprotij interesov v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Preprečevanje nasprotij interesov v EU (2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Carlos Moedas (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Domènec Ruiz Devesa v imenu skupine S&D, Stéphane Séjourné v imenu skupine Renew, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, in Gilles Lebreton v imenu skupine ID, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Irène Tolleret, Manon Aubry, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint in Lara Wolters.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev in Tudor Ciuhodaru.

Govorila sta Carlos Moedas in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


17. Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus (razprava)

Izjava Komisije: Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Christophe Hansen v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Liesje Schreinemacher v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini v imenu skupine ID, Mazaly Aguilar v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Brian Monteith samostojni poslanec, Dolors Montserrat in Kathleen Van Brempt.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik in Danuta Maria Hübner.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Carlos Moedas.

Razprava se je zaključila.


18. Razmere v severni Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v severni Siriji (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Irina Von Wiese v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Nikolaj Villumsen v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis samostojni poslanec, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo in Brando Benifei.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace in Milan Uhrík.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


19. Razmere v Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, in Petras Auštrevičius v imenu skupine Renew.

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Govorili so Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Lars Patrick Berg v imenu skupine ID, Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR, Mick Wallace v imenu skupine GUE/NGL, Milan Uhrík samostojni poslanec, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta, Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Beata Mazurek in Alexander Alexandrov Yordanov.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná in Domènec Ruiz Devesa.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


20. Odobritev gensko spremenjenih organizmov (razprava)

Izjava Komisije: Odobritev gensko spremenjenih organizmov (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jessica Polfjärd v imenu skupine PPE, Günther Sidl v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine Renew, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Silvia Sardone v imenu skupine ID, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, in Marco Dreosto.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Tudor Ciuhodaru in Eleonora Evi.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


21. Boj proti raku (razprava)

Izjava Komisije: Boj proti raku (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Nicolás González Casares v imenu skupine S&D, Petra De Sutter v imenu skupine Verts/ALE, Joanna Kopcińska v imenu skupine ECR, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat in Maria Spyraki.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Tudor Ciuhodaru in Gilles Lebreton.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena:

Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook, Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák, Petar Vitanov, Mónica Silvana González in Isabel Carvalhais.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 641.776/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23:29.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis, Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider, Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Kelly, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kohut, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Monteiro de Aguiar, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith, Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Terheş, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Opravičeni:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini

Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov