Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2833(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0110/2019

Debatten :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Stemmingen :

PV 10/10/2019 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0032

Notulen
Donderdag 10 oktober 2019 - Brussel

2. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Rivière en Thierry Mariani over moties van orde (de Voorzitter geeft een toelichting).

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Valerie Hayer, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Tice, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen en Monika Hohlmeier.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn en Pedro Marques.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Tytti Tuppurainen.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   José Manuel Fernandes en Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial en Margarida Marques, namens de S&D-Fractie, Valerie Hayer en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen en David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant en Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 10.10.2019.

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid