Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0110/2019

Debatter :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0032

Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

2. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (2019/2833(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Jérôme Rivière och Thierry Mariani yttrade sig med ordningsfrågor (talmannen gjorde förtydliganden).

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Margarida Marques för S&D-gruppen, Valerie Hayer för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Richard Tice, grupplös, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Moritz Körner, David Cormand, Hélène Laporte, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Mislav Kolakušić, Siegfried Mureşan, Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Joachim Kuhs, Henrik Overgaard Nielsen och Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Pierre Larrouturou, Martin Hojsík, Herbert Dorfmann, Olivier Chastel och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Tudor Ciuhodaru, Valter Flego, Ruža Tomašić, João Ferreira, Jörgen Warborn och Pedro Marques.

Talare: Johannes Hahn och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   José Manuel Fernandes och Jan Olbrycht, för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial och Margarida Marques, för S&D-gruppen, Valerie Hayer och Moritz Körner, för Renew-gruppen, Rasmus Andresen och David Cormand, för Verts/ALE-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (2019/2833(RSP)) (B9-0110/2019);

—   Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant och Joachim Kuhs, för ID-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (2019/2833(RSP)) (B9-0112/2019);

—   Dimitrios Papadimoulis och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (2019/2833(RSP)) (B9-0113/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 10.10.2019.

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy