Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0016/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0016/2019

Συζήτηση :

PV 10/10/2019 - 3
CRE 10/10/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.12
CRE 10/10/2019 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες

3. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2019/2111(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Yana Toom (A9-0016/2019)

Η Yana Toom παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Kira Marie Peter-Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Chiara Gemma, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Elisabetta Gualmini, Katrin Langensiepen, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Sara Skyttedal, Alex Agius Saliba, Lucia Ďuriš Nicholsonová και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Radan Kanev, Mick Wallace, Julie Ward, Ruža Tomašić, Clare Daly και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Yana Toom.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου