Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2019 - Bryssel

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0026/2019 - C9-0123/2019 - 2019/2113(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2019 - Utrikestjänsten (N9-0027/2019 - C9-0128/2019 - 2019/2115(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-13/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N9-0028/2019 - C9-0129/2019 - 2019/2116(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-14/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N9-0029/2019 - C9-0130/2019 - 2019/2117(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-15/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N9-0030/2019 - C9-0131/2019 - 2019/2118(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-16/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N9-0031/2019 - C9-0132/2019 - 2019/2119(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0032/2019 - C9-0133/2019 - 2019/2120(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INFO 01/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0033/2019 - C9-0135/2019 - 2019/2121(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0034/2019 - C9-0136/2019 - 2019/2122(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

- Richard Corbett och Anthea McIntyre. Förslag till resolution om Kashmir (B9-0101/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

Senaste uppdatering: 21 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy