Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. října 2019 - Brusel

8.1. Žádost o použití postupu pro naléhavé případy: Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I (hlasování) (článek 163 jednacího řádu)

Žádost o použití postupu pro naléhavé případy (bod 13 zápisu ze dne 9.10.2019): návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

Parlament schválil žádost o použití postupu pro naléhavé případy.

Poslední aktualizace: 21. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí