Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 10. lokakuuta 2019 - Bryssel

8.1. Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I (äänestys) (työjärjestyksen 163 artikla)

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (istunnon pöytäkirja 9.10.2019, kohta 13): Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)) - liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

KIIREELLISTÄ KÄSITTELYÄ KOSKEVA PYYNTÖ

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö